Sweden

Professional association Läkeeurytmiföreningen i Sverige
Tiina Niskanen
Vidarkliniken 11
15391 Järna
Sweden
Mail: tniskanen@yahoo.com
www.antroposofiskmedicin.se


The following therapists are AnthroMed EURYTHMY THERAPY certified: